Informació al contribuent

 Calendari del contribuent
     IMPOST DE VEHICLES
1 Abril al 30 de Juny
     IBI URBANA
1 Juliol al 30 de Setembre
     IBI RÚSTICA
1 Juliol al 30 de Setembre
     ESCOMBRARIES
1 Abril al 30 de Juny
     IAE
1 Juliol al 30 de Setembre
     CEMENTIRI
1 Abril al 30 de Juny
     AIGUA
Trimestral
 Lloc i horari de pagament

– El pagament dels impostos es farà a:

Oficina del Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà

Adreça: c/ dels Tarongers, 12 (Can Salamó) – La Bisbal d’Empordà.

Tel: 972 640 924

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 Sistemes de pagament

– Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu

– Xec conformat

– Transferència bancària

– Domiciliació bancària