INGRÉS MÍNIM VITAL

L’ingrés Mínim Vital (IMV) és un ajut per a garantir un ingrés mínim a les families vulnerables. Aquest ajut és compatible amb altres i és per per al conjunt de la família.

Mes informació a l’enllaç de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

Telèfon gratuït d’informació sobre l’IMV: 900 20 22 22

Prémer a Simulador de l’IMV  per comprovar si es compleixen els requisits per rebre aquesta prestació i saber l’import aproximat

Com fer la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

Per internet a través de d’aquest  enllaç

Altres enllaços a l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre l’IMV