EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA CONVOCA ELS AJUTS ALS AFECTATS PEL TEMPORAL GLORIA

Us adjuntem enllaços a la convocatòria i a les bases reguladores que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat pels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.

Tal com s’especifica en les bases reguladores, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

RESOLUCIÓ ARP/1268/2020, de 4 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 509217).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=874780&type=01&language=ca_ES