DIMARTS 15 D’0CTUBRE TANCAT C.CIVIC PER PLE EXTRAORDINÀRI MUNICIPAL A LES 16H