Control i seguiment de la vespa velutina a la Comarca del Baix Empordà

Microsoft Word - Les vespes reines.docx

Pdf: Les vespes reines

Les vespes reines, les úniques femelles fèrtils de la colònia, emergeixen de la seva hivernació a principis de primavera. En funció de les temperatures pot variar entre finals de febrer o a partir del mes de març.

Com a estratègia d’adaptació, en un mateix emplaçament, hi ha una variabilitat en la duració de la hivernació de les reines, de manera que emergeixen de manera esglaonada.

La reina inicia ella sola la creació de la nova colònia, alimentant-se de líquids ensucrats, nèctars, normalment de plantes que estiguin florides a aquesta època (desmais, camèlies..), i amb algun recurs d’aigua, i es en el moment en que construeix el que s’anomena niu primari o embrió, a base de cel·lulosa.

Aquest niu és de mida reduïda,  amb unes primeres cel·les obertes a l’exterior per dipositar els ous de vespes obreres. A mida que van passant els dies el niu es va tancant, deixant una obertura rodona a la part baixa del niu.

En aquesta època és quan el niu és més vulnerable. La pròpia reina és la que surt a recol·lectar la cel·lulosa per construir el niu, i per alimentar-se a ella mateixa i a les larves.

Al cap de 4 a 8 dies de la primera posta, emergeixen els larves, que seran alimentades per la reina. Al ser carnívores, la reina caça insectes, els trosseja i els dona a les cries.

Amb 30 dies les larves es converteixen en vespes obreres i ajuden a la reina a construir el niu i a caçar insectes, per protegir i alimentar a noves larves.

Els nius primaris, són de mida reduïda, i tenen pocs individus, poden estar a la vista, i per tant, la seva destrucció és relativament fàcil, per qualsevol persona, tenint en compte les mesures de precaució bàsiques.

Abans d’actuar, cal assegurar-se que es tracta d’un niu de vespa velutina i per assegurar-se que la reina està dintre, és per això que es recomana actuar de nit.

Els mètodes recomanables d’inactivació del niu primari són els següents:

Aplicació d’un insecticida en aerosol: qualsevol insecticida d’acció ràpida serveis. S’introdueix a l’entrada del niu per tal que afecti a tots els individus.

Per aixafament. Amb un objecte contundent, s’esclafa el niu, eliminant tots els individus.

Introducció del niu dins d’un recipient de boca ample, tancar-lo i dipositar-lo en un congelador fins la mort de tots els individus, o en aplicació d’aigua calenta, a més de 65 graus.

Si detecteu nius de vespa ens serà de molta utilitat que ens feu arribar la ubicació exacte per tal d’incorporar-ho a la base de dades per poder veure l’evolució de l’espècie i ens ajudi a conèixer millor el seu comportament per poder-ne fer el seguiment i el seu control.

Tarongers, 12 – 17100 La Bisbal d’Empordà
972 642 310 Ext. 269
MVirgili@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat