CONSULTA CENS ELECTORAL

 

S’informa a tota la població que fins al proper 4 de gener s’obre el termini de consulta i reclamacions del cens electoral vigent a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.

La consulta la podeu fer a través del correu electrònic cbarnosell@bellcaire.cat

El cens electoral que s’utilitzarà és el cens tancat a data 01/10/2020, amb les variacions del padró registrades fins al 29/09/2020.

Si disposeu de certificat electrònic, podeu consultar vosaltres mateixos si sou al cens en aquest enllaç

 

El VOT PER CORREU es podrà sol·licitar a partir del 22 de desembre i fins al 5 de febrer. Es podrà fer de forma presencial a les oficines de correus o telemàticament amb certificat digital.

Es recorda que a les eleccions al Parlament de Catalunya només poden votar les ciutadanes i els ciutadans amb nacionalitat espanyola majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s’obté mitjançant la inscripció en el padró municipal d’habitants a qualsevol municipi de Catalunya) inscrites i inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

 

També poden votar a les eleccions al Parlament les ciutadanes i els ciutadans amb nacionalitat espanyola residents al l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu (inscrits al padró d’habitants), i que acreditin aquesta condició al consolat d’Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l’Estat.

 

Per més informació:

Consulta el portal web parlament2021.cat clicant aquí.

Consulta la nota de premsa de l’INE sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 clicant aquí.