ACCÉS ALS INFORMES SOBRE L’ACTIVITAT DE CAMP DE VOL

Als dos informes de contrast emesos en el procediment, INFORME ACÚSTIC I INFORME PAISATGÍSTIC/AMBIENTAL, s’hi podrà accedir de dues maneres:

  • PER CONSULTA EN PAPER PRENENT ANOTACIONS A L’AJUNTAMENT, PRÈVIA RESERVA D’HORA AL 972788105.
  • EN FORMAT ELECTRÒNIC, PRÈVIA SOL·LICITUD ESCRITA I INDICACIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Ajunt Bellcaire Emporda C258-20190125094200