Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre

Evitem la proliferació del mosquit tigre

QUADRIPTIC NOU.cdr

QUADRIPTIC NOU.cdr

 

 

 

 

http://www.mosquitigregirona.cat/index.php/ca/

http://serveicontrolmosquits.org/