Perfil de contractant

CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ LOCAL SOCIAL


CONTRACTACIÓ DEL BAR LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ


CONTRACTACIÓ DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL, PELS ANYS 2020-2021


CONTRACTES SUPERIORS A 5.000 € (IVA EXCLÒS)


PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 5000 EUROS, EN BASE A LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC