Castell dels Comtes d’Empúries

Castell dels Comtes d'EmpúriesEl Castell de Bellcaire fou edificat a finals del segle XIII i actualment és al nucli de la població de Bellcaire d’Empordà.Documentat a l’any 1289, fou construït com a defensa en motiu de les lluites i discòrdies entre el comte d’Empúries Ponç V i el rei Jaume II, que al seu torn feu construir el veí castell de Torroella i el d’Albons.Posteriorment formà part de la baronia de Verges, per la qual cosa no revertí a la corona amb el comtat d’Empúries. Aquesta baronia va pretànyer des del 1418 als vescomtes de Rocabertí i a una línia d’aquest llinatge, la dels barons de Sant Mori. Més tard, passà als ducs de Cardona, i al 1587 la baronia fou incorporada a la corona. Al 1698, Bellcaire formava part de la batllia reial de Verges.Les guerres dels segles XV i XVI li van comportar nombrosos desperfectes.