Equip de govern

ÀREA I. ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL

· Obres i via pública, agricultura i medi ambient: Flavi Saballs i Maranyà
– E-mail: mediambient
· Urbanisme i activitats: David Font i Saballs – E-mail: alcaldia

ÀREA II. ÀREA ECONÒMICA

· Hisenda: David Font i Saballs
· Obligacions econòmiques amb altres ens: David Font i Saballs

ÀREA III. ÀREA INTERNA I DE DESENVOLUPAMENT

· Patrimoni, cultura i turisme: Guillem Sobrepera i Llonch – E-mail: cultura
· Associacions i entitats, actes populars i noves tecnologies: David Sallarés i Valls
– E-mail: associacions
· Promoció econòmica i desenvolupament local, igualtat i participació ciutadana: Georgina Andreu i Mur
– E-mail: promocio

ÀREA IV. ÀREA SOCIAL, ENSENYAMENT I JOVENTUT

· Benestar social, salut i gent gran: Glòria Olivé Casino- E-mail: sanitat
· Ensenyament, esports i lleure: Jordi Antúnez i Callís – E-mail: ensenyament

ÀREA VI. ÀREA DE PRESIDÈNCIA

· Alcaldia: David Font i Saballs
· Personal: David Font i Saballs