Edictes

Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1784 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 47-0 Edicte: 1603 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Suspensió llicències en SNU inclòs a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística núm. 9 de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1110 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 952 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Codi de conducta
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 740 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 509 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Subhasta venda immoble municipal situat al c/ Major 7
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 356 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10462 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals modificades per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10328 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal d'aigües estancades del municipi
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9962 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci referent al conveni de cessió de local municipal