Edictes

Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6712 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6319 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte de reforma de la urbanització del carrer Molí
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6026 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte de consolidació amb caràcter d'urgència de la façana de Ca La Pepeta
Exercici: 2022 Bop: 129-0 Edicte: 6009 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà i l'Ajuntament d'Albons per sufragar les despeses derivades de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5567 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5134 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4688 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte de consolidació de caràcter urgent de la façana de Ca La Pepeta
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3843 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6, respecte la taxa de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3841 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora d'assistència al casal d'Estiu, Nadal i Setmana Santa
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3838 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres