Edictes

Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10922 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució del pressupost i de la plantilla de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10510 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge/ssa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10476 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora d'aigües estancades
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10358 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10341 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10113 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9800 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució del pressupost i la plantilla de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8821 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús provisional
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8515 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8401 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de circulació de vehicles i vianants de Bellcaire d'Empordà