Edictes

Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10407 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10004 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10037 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'informació pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9927 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'esmena en procediment de contractació pública
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9911 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de suspensió de l'acord d'aprovació prèvia per implantació de camp de vol i museu de l'aire en sol rústic
Exercici: 2018 Bop: 203-0 Edicte: 8870 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8856 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva der l'Ordenança municipal de convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8854 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8849 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública de sol·licitud d'una activitat en sòl rústic
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8821 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de licitació