Edictes

Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3858 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació de la modificació del calendari de cobrança de tributs municipals per a l'exercici 2020 per motiu de la situació generada per la crisi sanitària del Covid-19
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3824 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació de l'expedient de contractació del bar del local social municipal i la licitació del contracte
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'inventari de béns immobles municipal
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3604 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3546 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'acord de desafectació d'una finca municipal per a la seva posterior alienació directa
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3545 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació núm. 9 del Pla d'Ordenació Urbanística municipal, regulació dels usos al sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 3021 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i de la incorporació del Pla Ventcat
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2628 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la publicitat
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2460 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 78-0 Edicte: 2440 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de credit 05/2019