Edictes

Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8821 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6920 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6651 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci de desistiment del procediment de contractació d'una concessió
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6574 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'inventari de camins municipal
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5831 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'obertura del procés de licitació de la concessió de servei per procediment obert del bar-cafeteria del local social
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5641 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, relativa a la llar d'infants i el casalet
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci del tràmit d'audiència veïnal d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4072 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 4027 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora dels preus de la llar d'infants municipal i el casalet
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2365 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal del servei de cementiri