Edictes

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2890 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1569 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1471 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Convocatòria del procés selectiu del lloc de treball de secretaria intervenció per interinatge
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 866 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 770 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Decret d'Alcaldia sobre avocació de competències a la Junta de Govern Local
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i les bases d'execució per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9388 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8475 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8333 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6002 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019