Edictes

Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci del tràmit d'audiència veïnal d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4072 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança de convivència ciutadana
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 4027 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora dels preus de la llar d'infants municipal i el casalet
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2365 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal del servei de cementiri
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1072 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte de resolució del recurs de reposició respecte de l'aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i urbanització del Pla de Millora Urbana 3 - Camí dels Segalers de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 14-0 Edicte: 293 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, l'expedient i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10505 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10325 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8243 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 152-0 Edicte: 6848 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del conveni sobre expropiació per ministeri de la Llei