Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10462 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals modificades per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10328 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal d'aigües estancades del municipi
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9962 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci referent al conveni de cessió de local municipal
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9641 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9558 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'inici del procediment de l'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9533 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal per al mateix exercici
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 8990 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal número 10
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8958 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8542 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una vacant per suspensió contractual
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8238 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del Reglament dels Consells Sectorials