Edictes

Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6957 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'adhesió al consorci local LOCALRET
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6956 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la recollida dels residus municipals
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6955 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de purins i fems en el municipi de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6954 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de publicitat
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6826 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6825 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 ICIO. Exempció per pintar habitatges o façanes
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6823 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre béns immobles
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6596 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6492 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Cessaments i nomenaments de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5486 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de la Llar d'infants i el Casalet per a l'exercici 2021