+
14 abril 2021
Formalització de la preinscripció (del 10 al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos) La presentació de la sol·licitud de preinscripc
5 juny 2020
En el marc de la modernització de l’administració, l’Ajuntament permet que tota la ciutadania faci els seus tràmits de forma electrò
27 abril 2021
Formalització de la inscripció La presentació de la sol·licitud de preinscripció s’ha de fer per un únic canal: telemàti
5 abril 2019
Ja es poden consultar tots els números de la revista "EL CASTELL" en format PDF. El sistema de digitalització permet el reconeixeme